27 March 2019

Nordic Transport Group A/S (NTG) leverer rekordresultat for 2018, præsenterer Eivind Kolding som ny bestyrelsesformand og planlægger børsnotering i 4. kvartal 2019

2018 blev endnu et rekordår for NTG som – for ottende år i træk siden grundlæggelsen i 2011 – leverede en markant fremgang i årets omsætning og indtjening.

Regnskabet for 2018 forventes godkendt og offentliggjort på NTGs ordinære generalforsamling den 4. april 2019.

Eivind Kolding bliver ny formand for bestyrelsen i NTG
I forbindelse med afholdelsen af den ordinære generalforsamling i NTG indstilles det, at Eivind Kolding indvælges i bestyrelsen, og at bestyrelsen efterfølgende konstituerer sig med Eivind Kolding som formand.

Læs hele pressemeddelelsen her (PDF)