Organisation

Över 50 danska och europeiska transportföretag är nu en del av NTG-gruppen, och fler tillkommer hela tiden.

Företagen i gruppen samarbetar via ett partnerskapsavtal, som ger varje företag i gruppen optimala möjligheter att driva och utveckla sitt eget företag. Gruppen ställer gemensamma resurser och kompetens till förfogande i form av bl.a. IT-support och gemensamma administrativa system. Detta förenklar vardagen för de enskilda företagen, och våra kunder får en unikt hög kvalitet och service, oavsett vilket företag i gruppen de handlar med.

Ägarskapet i varje enskilt företag delas mellan gruppen och medarbetarna. Nordic Transport Group A/S har en ägarandel på 51 procent och medarbetarna i de enskilda företaget äger 49 procent. Denna konstruktion gör det mycket attraktivt både att arbeta för ett företag i NTG-gruppen och att ingå partnerskap med NGT-gruppen. Därför har vi branschens skickligaste medarbetare och är partner till branschens allra driftigaste och välskötta transportföretag – till kundens fördel.

Har du en förfrågan?

Har du en särskild förfrågan om sjöfart eller om du har frågor om vårt företag, ber vi dig fylla i formuläret.