Organisasjon

Over 50 danske og europeiske transportselskaper er nå en del av NTG-gruppen, og det kommer hele tiden til flere.

Selskapene i gruppen samarbeider via en partnerskapsavtale som gir hvert selskap i gruppen optimale muligheter til å drive og utvikle sin egen forretning. Gruppen stiller felles ressurser og kompetanse til rådighet i form av blant annet IT-support og felles administrative systemer. Det letter hverdagen for det enkelte selskap, og våre kunder får en ensartet, god kvalitet og service, uansett hvilket selskap i gruppen de handler med.

Eierskapet i hvert enkelt selskap i gruppen er delt mellom gruppen og medarbeiderne. Nordic Transport Group A/S har en eierandel på 51 prosent og medarbeiderne i det enkelte selskap eier 49 prosent. Denne konstruksjon gjør det meget attraktivt både å arbeide for et selskap i NGT-gruppen og å inngå partnerskap med NGT-gruppen. Derfor har vi bransjens dyktigste medarbeidere og partnerskap med bransjens mest driftige og veldrevne transportvirksomheter – til gavn for kunden.

Har du en forespørsel?

Har du en konkret forespørsel om frakt eller har du spørsmål til vår virksomhet ber vi deg om å fylle ut skjemaet.