NTG i tall

Siden oppstarten i 2011 er NTG-gruppen vokst til en internasjonal forretning med 46 kontorer i 20 land med en samlet omsetning på Dkr. 2.134 mia. I 2016. Hvert år er gruppens resultat blitt markant forbedret med en foreløpig rekord i 2016 på kr. 103.mill. og den er meget positive utviklingen forventes å fortsette i 2017.

ntg-graph2016

DKK. (In Thousands) Realized
2012
Realized
2013
Realized
2014
Realized
2015
Realized
2016
Budget
2017
Target
2020
Turnover  434.730  652.095  909.387 1.711.856  2.134.499  3.200.000  8.000.000
Gross profit  61.296 117.778 143.343 319.446 402.441 523.000  1.400.000
EBIT 6.809 17.918 30.222 60.100  103.600 165.000  480.000
Number of Employees 136 193 320 409 509 705  1.500

pdf Se regnskab for 2016
pdf Se regnskab for 2015
pdf Se regnskab for 2014
pdf Se regnskab for 2013

Har du en forespørsel?

Har du en konkret forespørsel om frakt eller har du spørsmål til vår virksomhet ber vi deg om å fylle ut skjemaet.