Kvalitet

Nyckeln till vår framgång är att du som kund kan förvänta dig transporter och service av hög kvalitet, varje gång du handlar med oss. Kvalitetssäkring och löpande förbättringar av alla våra aktiviteter är därför en grundpelare i vår verksamhet.

Vi är på väg mot ISO-certifiering och utvecklar över tid även processer och system för en samlad säkring av kvalitet, säkerhet, hälsa och miljö – så kallat QSHE-management.

Har du en förfrågan?

Har du en särskild förfrågan om sjöfart eller om du har frågor om vårt företag, ber vi dig fylla i formuläret.