Bli partner i NTG

För NTG-gruppens grundare Jørgen Hansen är partnerskapsmodellen både ett hjärtebarn och en väl beprövad väg till framgång.

Från 1989 var han i 17 år partner och administrativ direktör på transportföretaget Combifragt. Via partnerskap och uppköp nådde Combifragt ett värde av nästan en och en halv miljard danska kronor, innan företaget år 2006 såldes till finska posten.

Han tvivlar inte på att partnerskapsmodellens framgång beror på att den är skräddarsydd efter behoven hos ambitiösa transportspecialister som själva vill sitta bakom ratten.

– ”Partnerskapsmodellen stöttar transportspecialister som har affärssinne och öga för möjligheter, men som saknar plattformen och pengarna till att förverkliga drömmen. Vi kan branschen utan och innan och har den finansiella styrkan att spela bankens roll och hjälpa till med det administrativa. Vi ser till att bra företag inte strandar av praktiska skäl.”

Styrelseordföranden i NTG-gruppen, Morten Mathiasen, ser partnerskap som nyckeln till att få drömmen om ett eget företag att gå i uppfyllelse för transportbranschens talanger: – ”de allra mest drivna personerna i branschen när alla en liten dröm om att bli självständiga – vi gör det möjligt för dem”, säger Morten Mathiasen.

Fakta om att ingå partnerskap med NTG-gruppen:

 • Kontakta NTG om du har en lovande företagsidé. Skriv till Karsten Mathiesen.
 • Vi diskuterar om din företagsidé passar in i vår portfölj.
 • Ett partnerskap ger dig frihet att driva och utveckla ditt företag – ensam eller tillsammans med andra partners. Du blir din egen chef.
 • NTG-gruppen ger dig det stöd du behöver för att utveckla din verksamhet och säkra en snabb tillväxt. Vi levererar IT-lösningar, marknadsför gruppens tjänster på bred front, etablerar det nya företaget och kan bistå med den finansiering som krävs.
 • Partnerskapet ger dig och dina eventuella partners en ägarandel på upp till 49 procent, och NGT-gruppen har en ägarandel på 51 procent.
 • NGT löser den finansiella risken.
Överväg om partnerskap är en lösning för dig

Michael Larsens erfarenheter om at vara partner i NTG Nordic A/S

Ett partnerskap med NTG-gruppen ger tid till entreprenörskap och engagerade och lojala medarbetare. Det är erfarenheten inom NTG Nordic A/S, som har växt från 8 till 62 medarbetare på 6 år.

NTG Nordic A/S har haft konstant växtvärk sedan företaget grundades och ingick partnerskap med NTG-gruppen år 2011. Företaget skräddarsyr landsvägstransporter till och från Norden och Baltikum och har i dag 62 medarbetare, varav 14 är partners.

En av dem är 39-årige Michael Larsen, som också styr företagets dagliga drift. Han ger partnerskapsmodellen en stor del av äran för företagets framgång:

 • Tack vare partnerskapet kan jag fokusera på det jag är bäst på, nämligen transporter. NTG-gruppen tar hand om allt det som inte intresserar mig, och som jag inte är särskilt bra på – IT och företagsregler till exempel.
  Samtidigt skapar partnerskapsmodellen en extra motivation och lojalitet mot arbetsplatsen, upplever Michael Larsen.
 • Att vara partner i sällskapet ger ett extra stort engagemang, som smittar av sig på hela organisationen. Det bidrar till att vi kan behålla våra skickliga medarbetare.
 • I den dagliga driften har det ingen betydelse om du är partner eller inte. En partner kan ha en icke-partner som chef. Som en del av en större koncern får NTG Nordic samtidigt betydligt bättre inköpsavtal, säger Michael Larsen.
 • Utåt är vi en stor enhet, som får bättre priser när vi köper in allt från färjeturer till källvatten. Inåt har vi behållit den lilla aktörens fördelar: stor frihet under ansvar, att disponera på det sätt som vi finner bäst för kunderna och oss.

Har du en förfrågan?

Har du en särskild förfrågan om sjöfart eller om du har frågor om vårt företag, ber vi dig fylla i formuläret.