Ansvar

För oss är människor den viktigaste resursen. Som internationellt bolag med kunder, transportuppdrag och kontor i totalt 20 länder, är vi beroende av medarbetare med ingående kunskap om varje lands förhållanden, språk och kultur. Därför är vi en arbetsplats med medarbetare från många olika nationaliteter.

Vi är också en multietnisk och rymlig arbetsplats, eftersom vi tror på att vi som företag har en samhällelig plikt, och samtidigt bidrar detta till att integrera nydanskar och medborgare med särskilda behov på arbetsmarknaden.

Respekt och tillit är nyckelord i vår organisation, och som medarbetare hos oss är det en plikt att följa alla nationella och internationella bestämmelser och avtal om t.ex. arbetstid och arbetsreglering, samt Nordic Transport Groups Code of Conduct.

Hänsyn till miljön är ett gemensamt ansvar
Inom NTG-gruppen arbetar vi för att ge våra kunder tillgång till så miljövänliga transportlösningar som möjligt, och vi för en löpande dialog med våra leverantörer om att begränsa resursförbrukningen och utsläppen av CO2 och miljöfarliga ämnen. Vi har stort fokus på att välja ny teknik till våra transportmaterial samt att underhålla det befintliga materialet väl. Detta avspeglar sig också i att alla NTG:s kontor i Danmark uteslutande använder klimatvänlig el från vindkraftverk och solcellsanläggningar. På så sätt sparar vi flera hundra ton C02 varje år.

Har du en förfrågan?

Har du en särskild förfrågan om sjöfart eller om du har frågor om vårt företag, ber vi dig fylla i formuläret.