Ansvar

For oss er mennesker vår viktigste ressurs. Som internasjonal virksomhet med kunder, transportoppgaver og kontorer i hittil 20 land, er vi avhengige av medarbeidere med dyp innsikt i hvert enkelt lands forhold, språk og kultur. Derfor er vi en arbeidsplass med medarbeidere av mange nasjonaliteter.

Vi er også en flerkulturell og romslig arbeidsplass fordi vi tror på at vi som virksomhet har et samfunnsansvar, og samtidig gavner det forretningen å bidra til å integrere nye landsmenn og borgere med særlige behov på arbeidsmarkedet.

Respekt og tillit er nøkkelord i vår organisasjon, og som medarbeider i NTG-gruppen er det en plikt å overholde alle nasjonale og internasjonale regler og avtaler om f.eks. arbeidstid og arbeidets tilretteleggelse, samt Nordic Transport Groups regler for god opptreden.

Miljøhensyn er en felles forpliktelse
I NTG-gruppen arbeider vi for å gi våre kunder adgang til så miljøvennlige transportløsninger som mulig, og vi er i løpende dialog med våre leverandører om å begrense ressursforbruket og utslippet av CO2 og miljøskadelige stoffer. Vi har stort fokus på å velge ny teknologi til vårt transportmateriell og sikre godt vedlikehold. Dette avspeiles også ved at alle NTGs kontorer i Danmark utelukkende bruker klimavennlig strøm fra vindmøller og solcelleanlegg. Dermed spares flere hundre tonn CO2 årlig.

Har du en forespørsel?

Har du en konkret forespørsel om frakt eller har du spørsmål til vår virksomhet ber vi deg om å fylle ut skjemaet.