Vastuu

Ihmiset ovat tärkein voimavaramme. Kansainvälisenä yrityksenä, jolla on tällä hetkellä toimintaa 20 eri maassa, olemme riippuvaisia siitä, että henkilöstöllämme on kattavat tiedot kunkin maan olosuhteista, kielestä ja kulttuurista. Siksi palveluksessamme on monia eri kansallisuuksia edustavia ihmisiä.

Olemme myös monikulttuurinen ja avarakatseinen työpaikka, sillä uskomme, että meillä on yrityksenä velvollisuus yhteisvastuuseen.

Kunnioitus ja luottamus ovat organisaatiomme avainsanoja, ja NTG-konsernin työntekijänä sinulla on velvollisuus noudattaa kaikkia kansallisia ja kansainvälisiä määräyksiä ja sopimuksia, kuten työaikalakia sekä Nordic Transport Group:n eettisiä ohjeita.

Ympäristöstä huolehtiminen on yhteinen velvollisuutemme

Toimimme NTG-konsernissa tarjoten asiakkaillemme mahdollisimman ympäristöystävällisiä kuljetusratkaisuja. Käymme jatkuvaa vuoropuhelua palveluntarjoajiemme kanssa rajoittaaksemme luonnonvarojen käyttöä sekä CO2- ja muita ympäristölle haitallisia päästöjä. Valitsemme aina kuljetustehtäviimme uusinta tekniikkaa ja huolehdimme kalustomme kunnossapidosta turvallisesti.

ISO 14001
Asettaaksemme selkeät tavoitteet ympäristöohjelmamme toteuttamiselle, on NTG sertifioinut toimintansa ISO 14000:2015 mukaisesti. Ympäristöohjelmamme kokonaisvaltainen käyttöönotto on jo johtanut selkeisiin parannuksiin mm. henkilöstömme ympäristötietoisuuden ja tilojemme energiakulutuksen osalta.

Sopimus sertifioinnin suorittamisesta Det Norske Veritas Business Assurance Denmark A/S:n kanssa.

Sertifiointi tullaan saattamaan loppuun Q2/2018 mennessä.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on kysyttävää palveluistamme tai yrityksestämme, voit lähestyä meitä oheisella lomakkeella.